Keväällä tehtiin ennakkopäätös, jossa lainayrityksiä kiellettiin arvioimasta hakijan luottokelpoisuutta pelkän tilastotiedon pohjalta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta teki kovan päätöksen

Rahoitusalalla on ollut yleisesti tapana tehdä automaattisia riskiarvioita tilastollisten korrelaatioiden pohjalta. Tämä on käytännössä tarkoittanut, että ikä, sukupuoli, asuinpaikka tai syntymäpaikka ovat voineet johtaa muilta osin tasaveroisten lainanhakijoiden eriarvoiseen kohteluun.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta linjasi keväällä, että kulutusluoton haussa ei kuitenkaan saa tehdä kriittisiä päätöksiä pelkkien tilastotietojen pohjalta.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa kohdella syrjivästi esimerkiksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, perhesuhteiden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Varoitus kohdistettiin Svealle, mutta se koskee koko laina-alaa

Viranomaisten silmätikuksi joutui Svea Ekonomi, vaikka koko kulutusluottoala tekee vastaavanlaisia syrjiviä lainapäätöksiä tilastojen pohjalta.

Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa Svea Ekonomi olisi riskilaskelmansa pohjalta myöntänyt hakijalle lainaa, mikäli tämä olisi ollut nainen. Laina evättiin siis käytännössä hakijan sukupuolen vuoksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti päätöksen tehosteeksi 100 000 euron uhkasakon. Eli Jos Svea Ekonomi ei suostu noudattamaan päätöstä, se joutuu maksamaan tuon summan. Lautakunta myös odottaa muiden lainayritysten noudattavan päätöstä.

Hae lainaa!

Etua Kulutusluotto

Etua Kulutusluotto vertailee lainat kuluttajan puolesta ja löytää halvimman. Tutustu!
Hae lainaa!

Näin kulutusluoton hakijoita normaalisti seulotaan

Ainakin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, myönnetäänkö hakijalle lainaa:

  • Säännölliset tulot sekä varallisuus ovat ehkä tärkein yksittäinen tekijä lainaa haettaessa. Tulojen arvioimista voi tehostaa monien lainayritysten käyttämän Instantor-palvelun avulla. Instantor skannaa käyttäjän pankkitapahtumat ja arvioi niiden pohjalta tulotason.
  • Erityisen hyödyllistä on kiinteä varallisuus, jonka voi asettaa lainan vakuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kiinteistöjä tai arvopapereita.
  • Kuluttajan aiemmat velat rajoittavat lainan myöntämistä. Ongelmana on, että nykyään Suomessa ei ole käytössä positiivista luottorekisteriä, joten lainayritykset eivät saa luotettavaa tietoa veloista. Oikeusministeriö selvittää tällä hetkellä mahdollisuutta perustaa positiivinen luottorekisteri.
  • Asiakkuushistoria kyseisen luotonantajan kanssa vaikuttaa myös hakuprosessiin. Jos kuluttajalla on aiemmin ollut ongelmia lainan takaisinmaksussa, se luetaan miinukseksi uutta luottoa haettaessa.
  • Maksuhäiriömerkintä tekee useimpien lainojen hakemisesta mahdotonta. Tosin jos velat on kuitattu, ja talous muuten kunnossa, pankki saattaa myöntää lainaa tietyin ehdoin.
  • Näiden lisäksi useilla lainayrityksillä lienee yhä käytössä ikään, sukupuolen, asuinpaikkaan ja muihin tilastollisiin muuttujiin liittyviä kätkettyjä ehtoja. Nämä ovat kuitenkin tällä hetkellä kiellettyjä 100 000 euron sakon uhalla.

Vaikeuttaako päätös vastuullista lainanantamista?

Tekoälyjen ja tilastomatematiikan avulla lainayritykset pystyvät tekemään nykyään nopeita päätöksiä ja tarjoamaan luottoa asiakkaille kätevämmin ja halvemmalla kuin jos kaikki päätökset tehtäisiin vanhaan tapaan yksi kerrallaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan luotonannon automatisointi on hyväksyttävää ja suorastaan järkevää. Se ei vain saa olla syrjivää.

Käytännössä uusi määräys voi kuitenkin vaikeuttaa nettiyritysten riskiarvioita. Mitä enemmän dataa yritykset saavat käyttää asiakkaidensa seulomiseen, sitä tehokkaammin ne pystyvät minimoimaan luottotappion riskin ja näin pitämään rahoitusalan tasapainoisena ja terveenä.

Päätöksen kannalta kiinnostavaa on, että Finanssivalvonnan mukaan kulutusluottoja myönnetään nykyään yhä kevyemmin perustein. Lainayrityksille pitäisikin tarjota uusia työkaluja asiakkaiden arvioimiseksi, ei viedä vanhojakin työkaluja käsistä.

Olemme nyt tilanteessa, jossa lainayritysten ja viranomaisten pitäisi yhdessä löytää keinot, joilla kulutusluottoja voidaan myöntää vastuullisesti.

Hae lainaa!

Etua Kulutusluotto

Etua Kulutusluotto vertailee lainat kuluttajan puolesta ja löytää halvimman. Tutustu!
Hae lainaa!

Kulutusluottoja tulisi myöntää nykyistä vähemmän

Monet tahot, kuten Suomen Pankki, ovat ilmaisseet kasvavan huolensa suomalaisten velkaantumisen johdosta. Asuntolainat ovat suurin velkaantumisen syy, mutta myös vakuudettomien kulutusluottojen kanta kasvaa yli 10 prosentin vuosivauhdilla.

Asuntolainojen ehtoja on tiukennettu viime vuosina – ja tiukennetaan jälleen nyt heinäkuussa, kun voimaan astuu 85 % lainakatto. Myös taloyhtiölainat aiheuttavat yhä enemmän ongelmia, ja niihinkin yritetään pian puuttua.

Kulutusluottojen lisääntymiseen ei sen sijaan tahdo löytyä lääkettä. Vuonna 2013 astui voimaan 50 % korkokatto alle 2000 euron lainoille, mutta tämä ei pysäyttänyt kalliita kulutusluottoja toivotulla tavalla. Lainayritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen ja löytävät aina uusia keinoja tarjota kallista luottoa kuluttajille.

Positiivinen luottorekisteri saattaisi olla yksi ratkaisu, joka voisi tyydyttää sekä viranomaisia että lainayrityksiä. Sen avulla voisi vähentää kulutusluottojen myöntämistä pahimmalle riskiryhmälle.