Uusi rahoitusmuoto mahdollistaa yrittäjien välisen yhteistyön esimerkiksi biotalouden kehittämiseksi. Lue tästä, millaisesta rahoitusmuodosta on kyse ja miten se muuttaa maatalousyrittäjien tilannetta.

Mikä uusi rahoitusmuoto?

Maaseudun yrittäjät voivat tämän vuoden heinäkuusta alkaen hakea uutta yhteistyöhankkeiden rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta. Uuden rahoituslähteen on tarkoitus monipuolistaa rahoitustarjontaa ja helpottaa liiketoiminnan kehittämistä sekä parantaa kotimaisen elintarviketuotannon ja jalostuksen kannattavuutta.

Rahoituksen erityinen painopiste on yrittäjien välisessä yhteistyössä. Esimerkiksi biotalous, lähiruokasektori ja hyvinvointipalvelujen toteuttaminen kuuluvat rahoituksen piiriin. Tärkein tavoite on lisätä biotalouden toimijoiden verkostoitumista ja kehittää Suomeen korkean asteen teollisuustoimintaa tällä alalla. Rahoituksella voidaan luoda ketjuja ja klustereita, pilotoida uusia hankkeita, yhteismarkkinoida useita mikroyrityksiä tai toteuttaa innovatiivisia ympäristöprojekteja.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma voi tarjota jopa 60-100 % tuen kehittämistoimiin. Rahoituksesta vastaa osittain Euroopan unioni. Lisätietoja hankkeesta antavat ELY-keskukset sekä Leader-ryhmät.

Miten tukea haetaan?

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukea haetaan ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-palvelun kautta. Hakijan tulee olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kehittämisorganisaatio, joka kokoaa useita pien- tai mikroyrityksiä isommaksi ryhmäksi. Rahaa ei siis myönnetä yksittäiselle viljelijälle.

Vaihtoehtona myös yritysryhmäkoulutus

Maaseudun yrittäjät voivat myös hakea rahoitusta koulutushankkeisiin, jolloin muista hankkeista poiketen neuvontaa voidaan antaa myös yrityskohtaisesti. Hakijoina tulee kuitenkin tällöinkin aina olla vähintään kolme yritystä.

Koulutushankkeet tähtäävät liikkeenjohdon, markkinoinnin, talouden ja tuotannon tehostamiseen. Viljelijät, metsänomistajat ja muut yrittäjät sekä työntekijät saavat tätä kautta tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja kehityssuunnista.

Muut maanviljelijöiden tuet

Suomalaisille maanviljelijöille on jo vanhastaan tarjolla monenlaisia tukimuotoja. Seuraavat ovat tunnetuimmat ja tärkeimmät:

  • Nuoren viljelijän aloitustuki, jota myöntävät ELY-keskukset. Aloitustuki edellyttää alle 40 vuoden ikää ja riittävää ammattitaitoa maatilan pyörittämiseen.
  • Tärkeimpiä EU-tukia ovat tulotuet peltokasveille ja eläimille, jotka EU rahoittaa kokonaan sekä EU:n osittain rahoittamat luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki.
  • Kansallisen maataloustukijärjestelmän tärkeimmät tuet ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki, pohjoinen tuki sekä kasvinviljelyn kansallinen tuki. Suomi on jaettu seitsemään päätukialueeseen, joilla tukea myönnetään eri määriä.
  • Maatalouden kehittymistä tuetaan myös rakennetuilla. Näillä yritetään tehostaa ja modernisoida tuotantoa, avustaa nuoria viljelijöitä ja helpottaa vanhojen viljelijöiden tilanpidosta luopumista. Rakennetukia myönnettäessä kiinnitetään huomiota myös ympäristöseikkoihin ja eläinten hyvinvointiin, tosin rahallinen tuotto ja kilpailukyvyn säilyttäminen on rehellisesti sanottuna tärkeämmässä roolissa.
  • Hedelmä- ja vihannesalaa tuetaan tuottajaorganisaatioille kohdistetuilla Euroopan unionin tukimuodoilla.

Lue lisää maanviljelijöiden tukimuodoista Maaseutuviraston verkkosivuilta.

Lähteet:
Tuet ja avustukset (Maa- ja metsätalousministeriö)
Uusi rahoituslähde yrittäjien yhteistyöhankkeisiin (Mavi)